Alzheimerplack kan brytas ner

Amerikanska forskare är en möjlig framtida behandling av Alzheimers sjukdom på spåren. De har funnit ett ämne i kroppen som kan bryta ner den hårda plack som lägger sig över hjärnans nervceller och vållar demens.
Bakom rönen finns en av världens främsta Alzheimer-forskare, Dennis Selkoe vid Harvard-universitetet, som i veckan gästar Sverige. Man har sett en fingervisning om framtida bot i hans grupp - man har funnit ett enzym som faktiskt tycks bryta ner placken, åtminstone på möss. - Men det finns ett problem, säger Dennis Selkoe. Enzymet bryter också ner insulin i kroppen, det som vi behöver för att ta hand om socker. Man kan komma runt det eftersom kroppen normalt tillverkar ett överskott av insulin - om man blir av med lite grann gör det inte så mycket, en 20-30 procent gör inget, säger Dennis Selkoe. Och fördelen är att man skulle kunna bli av med lika mycket amyloidplack. Ett annat angreppssätt vore att undersöka om det finns något sätt att få detta enzym eller något annat att angripa insulin och amyloidplack olika mycket - lätt blir det inte, men vi tror att det går, säger Dennis Selkoe. Närmare i tiden finns dock en sorts vaccin, eller snarare en immunologisk medicin, som kan sättas in sedan sjukdomen konstaterats. Försöken med den tekniken stoppades för några år sedan, efter flera lyckade behandlingar men också en som slutade illa. Sedan dess har medicinen gjorts säkrare, och Selkoe tror att det nu handlar om 5-6 år innan man vet tillräckligt.