"Polisens service försämras av regionalisering"

Nu reagerar polisförbunden i Västmanland, Dalarna, Örebro, Värmland och Gävleborg mot rikspolisstyrelsens projekt En nationell polis. Enligt de lokala polisförbunden kommer flera punkter i projektet att innebära försämrad service för invånarna.
Polisförbunden tar bland annat sjöpolisen som exempel, en verksamhet som redan i stort sett har lagts ner här i Västmanland. En annan punkt är de stora kommunikationscentraler som planeras. En central ska täcka upp till sex län och polisfacket tror att väntetiderna innan invånarna får hjälp kommer att förlängas. Projektet En nationell polis består av drygt 20 punkter om allt från hur man ska få bättre skyddsutrustning och bättre arbetsmetoder, till om man ska införa stora regionala kommunikationscentraler. Målet för projektet är att samordna resurserna och jobba över geografiska och organisatoriska gränser, allt för att bli så effektiv som möjligt, trots besparingskrav.