Högskolor kräver mer pengar till forskning

Landets universitet och högskolor vill att regeringen ska satsa mer på forskning. Mälardalens Högskola vill ha mer resurser till både tekniksektorn och till humaniora, samhälls- och vårdvetenskap.
Samtliga högskolor och universitet, de statliga forskningsråden, Vinnova och vetenskapsakademierna IVA och KVA har överlämnat ett gemensamt förslag till regeringen. Enligt forskningsrepresentanterna visar flera studier att svensk forskningskvalitet sjunker, och att färre svenska forskningsresultat omsätts i industriell verksamhet. För att Sverige inte ska tappa i internationell konkurrenskraft vill forskarsverige att staten ska höja forskningsanslagen till minst en procent av BNP. Nu ligger de på 20 miljarder kronor per år. Mot slutet av detta årtionde skulle de med önskad höjning ligga på 27,5 miljarder kronor per år. Magnus Söderström, rektor vid Mälardalens Högskola, skriver i ett pressmeddelande att det viktigaste för Mälardalens högskola är att få mer pengar till både tekniksektorn och till humaniora, samhälls- och vårdvetenskap.