35 varslas i Hallstahammar

Finnveden varslar 35 av sina anställda i Hallstahammar om uppsägning.
Varslen gäller både produktionspersonal och tjänstemän. Enlig Finnveden är varslen ett led i fortsatta rationaliseringar och effektiviseringar. MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas omgående.