DHR- protester mot färdtjänsttaxan

De handikappades riksförbund, DHR kräver att höjningen av färdtjänsttaxan i Karlstad återställs -och likställs med taxan för kollektivtrafiken.
De handikappade som åker färdtjänst får exempelvis betala 65 procent högre pris för att ta sig från centrala Karlstad till föreningens sommarhem i Skattkärr, jämfört med den ordinarie kollektivtrafik. Färdtjänstberättigade ska inte straffas utan de är fullvärdiga medborgare i Karlstads kommun och ska behandlas därefter, skriver DHR i ett brev till kommunstyrelsen.