Schyman erkänner brott - slipper åtal

Förre vänsterpartiledaren Gudrun Schyman erkänner att hon begått skattebrott. Hon slipper dock åtal men får betala böter.
Gudrun Schyman har beslutat att godta ett strafföreläggande på 50 dagsböter för vårdslös skatteuppgift. Det innebär att hon erkänner att hon begått brott. Vice chefsåklagare Gösta Ivarsson på Ekobrottsmyndigheten i Malmö anser dock inte att han kan bevisa att Gudrun Schyman hade något uppsåt att begå brott. Däremot anser han det bevisat att hon var grovt oaktsam när hon lämnade felaktiga uppgifter i sin självdeklaration. Gudrun Schyman ska nu betala 21 750 kronor till staten.