Konst som blockerar rummet

En trapppa ner på konsthallen Magasin 3 i Stockholm pågår en utställning av den turkiska konstnären Aysé Erkmen. Den samtida konstscenen är en av hennes utgångspunkter när hon skapar sina platsspecifika konstverk.
På Magasin 3 kommer man först överhuvudtaget inte in i utställningsrummet, utan möts av ett flätat nät av ljust blå bilbälten som tränger ut besökarna mot väggarna. Om man inte istället väljer att böja sig ner och ta sig in i skulpturens nätverk av inre rum. Nätet är flätat runt de betongpelare som bär upp rummet, plus runt upp och nervända kopior av pelarna, tillverkade i järnstänger, fastbultade i golvet. Med bara de här bilbältena, pelarna och de spännen som håller allt på plats, fyller Aysé Erkmen hela rummet med ett kraftfält. Det känns som om bältena ska spränga sönder arkitekturen. Men väggarna blir också persienner, galler, gränser att passera. På samma sätt som hamnområdet utanför konsthallen är en gränszon, eller konsthallen i sig en gräns för vad vi uppfattar som konst eller inte. Tidvatten heter utställningen - som kan ses på på Magasin 3 fram till den 4 februari. Cecilia Blomberg