Metallare vill ha månadslön

Den dåliga löneutvecklingen hos Metallarna på Håkanssons Sågblad i Åmål har gjort att man på nytt tar upp frågan om att man vill ha månadslön i stället för på blandackord som idag. Att arbeta med blandackord har bara gett 4,6 procents löneökning på tre år och det är ungefär hälften av vad många andra fått i samma yrkesgrupp. Bollen ligger nu hos arbetsgivaren menar metallklubben och hoppas att företaget kan tänka sig att pröva månadslön under en tid framöver.