Henry Darger - vaktmästaren som blev konstnär

Tidigt föräldralös, uppvuxen på barnhem och mentalsjukhus, starkt religiös och asocial. Till yrket vaktmästare. Historien om Henry Darger, född 1892 i Chicago, är nästan för bra för att vara sann. Om man lägger till slutet, vill säga.
Vid Henry Dargers död hittades manuskriptet Det Overkligas Rike. Ett 15.000 sidor långt illustrerat epos om en underlig, våldsam och vacker fantasivärld, som Darger byggt upp under årtionden i största hemlighet. I eposet utspelas ett krig om tusentals oskyldiga barn som hålls som slavar och där flickorna kuriöst nog utrustats med snopp. Nu har illustrationerna till Dargers saga visats i New York, Japan och Berlin. Och som sista anhalt i denna turné visas de nu också på konsthallen Magasin 3 i Stockholm. I sin recension funderar Mårten Arndtzén över vad det är i Dargers bilder som har lockat samtiden till att ge honom sådan konstnärlig status. Ett svar kan vara att det fortfarande finns ett behov av att upptäcka undangömda genier. De behövs av ekonomiska skäl., inte minst för att de bekräftar den konst som görs nu och ger nytt ljus åt den. Utställningen med Henry Dargers bilder visas på Magasin 3 fram till den 22 februari 2004. Recensionen sändes i Kulturnytt den 30 oktober 2003. Cecilia Blomberg