Härjedalen bör ge barnlösa bidrag

Härjedalens kommun bör ge bidrag till barnlösa par som vill adoptera barn.
Det tycker ett par i kommunen som nu lämnat in ett medborgarförslag. Eftersom kommunen ger stöd till provrörsbefruktning så borde man i rättvisans namn även ge ekonomiskt stöd till adoptioner, tycker paret. En adoption kostar nästan 130 000 kronor. Kommunstyrelsen i Härjedalen diskuterar frågan på onsdag.