150 000 i miljösanktionsavgift

Ett företag i Karlshamns kommun ska enligt ett beslut av länsstyrelsen betala en miljösanktionsavgift på 150 000 kronor eftersom bolaget bedrivit otillåten verksamhet.
Företaget har rengjort tankbilscisterner utan att man haft tillstånd. Man åtog sig rengöring av tankar som transporterat livsmedelsprodukter i samband med mul- och klövsjukeepedemien i England, Holland och Danmark. Företaget trodde att det inte behövdes något tillstånd eftersom livmedelsprodukter hade transporterats i tankarna.