Delade meningar om Fröjel kyrka

Det råder delade meningar om var den nya högtalaren i Fröjel kyrka skall placeras. Församlingen vill att högtalaren, som är 1,3 meter hög, skall placeras framme i långhuset vid sidan om triumfbågen.
Länsstyrelsen, som skall godkänna placeringen, är av annan åsikt och tycker att högtalaren då påtagligt stör upplevelsen av triumfbågens arkitektoniska värde och menar att det är olyckligt att placera en dominerande teknisk enhet i eller på denna portal. Länsstyrelsen, som därmed avstyrker Fröjel församlings tänkta placering, för istället fram tre andra förslag där den nya och stora högtalaren kan placeras. Bro församling får tillstånd att anlägga en minneslund på kyrkogården.