Tätning av Hallandsåsen utreds

Banverket utreder nu hur man ska klara att täta den svåra Möllebackszonen vid tunnelbygget genom Hallandsåsen. Bland annat utreds en frysning av berget.
Det är Båstads kommun som ska ge bygglov till arbetena, men kommunstyrelsens ordförande Lars Elofsson är orolig för att borrningarna kan påverka grundvattnet. Att Banverket vill borra uppifrån markytan utgör en ytterligare risk anser miljöchefen Bo Wendt. Frågan om det fortsatta bygget belystes idag vid en hearing i riksdagens trafikutskott.