Negativ trend för lanthandeln går att vända

Det går att vända den negativa trenden för lanthandeln.
Det här visar ett treårigt arbete där lanthandlarna i Östergötland och Småland har haft stöd av en mentor. Av de cirka 50 butiker i området som varit med, har alla utom en ökat sin försäljning. Arbetet finansieras av EU-stöd och länsstyrelserna och har resulterat i att man fått stopp på en nedåtgående försäljningstrend och den genomsnittliga ökningen bland butikerna har varit nästan tio procent.