Språket 28/10 Om röstimitationer

Pionjärforskning vid Umeå universitet om röstimitationer
Elisabeth Zetterholm som nyligen doktorerade vid Umeå universitet om röstimitationer berättar om detta nya forskningaområde. Vilka är de unika egenskaperna hos en röst, går det att härma dem och finns det egenskaper som INTE går att härma? Idag finns inga säkra svar på dessa frågor, men ämnet är intressant av flera skäl. Två områden det ofta talas om är möjligheten att identifiera en brottsling via rösten och möjlighten att framställa unika identitetshandlingar med röstavtryck. Utomlands har forskningområdet lockat många, här i Sverige har man nyligen startat ett projekt vid Umeå universitet. finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Elisabeth Zetterholm använder röstimitationer som en metod i arbetet. Hon säger att det ännu saknas bra akustiska mätmetoder och att människans egna möjligheter att identifiera röstegenskaper är stora.