Gamla synder kommer upp till ytan

Det flyter mörka sjok på Munksjön i Jönköping. Enligt sötvattenbiolog Bernhard Jaldemark på länsstyrelsen handlar det om fiberslam som vanligtvis ligger på Munksjöns botten och som nu stigit till ytan.
Fiberslammet kommer från Munksjöfabriken som fram till 60-talet släpptes orenat avloppsvatten direkt ut i Munksjön. Nu har slammet alltså stigit till ytan och senast i fjol gjorde länsstyrelsen liknande observationer. Men enligt Bernhard Jaldemark utgör fiberslammet ingen fara för djurlivet i sjön.