Vården kostar 15 000 om året

Lasarettsvården på Gotland är bland de dyraste i hela landet. Här kostar sjukvården drygt 15 000 kronor per invånare och år. Däremot satsar Gotlands kommun inte mycket pengar på Vårdcentralerna. Bara 13 procent av sjukvårdskostnaderna går till Vårdcentralerna och där ligger Gotland sämst till i landet.
När det gäller psykvården ligger också Gotland fårhållandevis högt med en kostnad på 1 500 kronor per invånare och år. Det här visar en sammanställning som tidningen Landstingsvärlden gjort. Där framgår också att kostanderna för vården ökat mest på Gotland och i Stockholm det senaste året.