Landstingets kostnad per invånare

Landstingens sjukvårdskostnad per invånare var förra året i genomsnitt 14 039 kronor, enligt en sammanställning som Landstingsförbundet gjort.
Dyrast var det för landstinget i Västernorrland där vården kostade nära 15.500 kronor per invånare. Den lägsta kostnaden per invånare hade landstinget i Halland med knappt 12.800 kronor. I Landstinget Kronoberg kostade sjukvården drygt 12 900 kronor per invånare.