Växjö kan få hantverksby

Det kommunala fastighetsbolaget Vidéum i Växjö vill bygga upp en hantverksby i anslutning till Universitetsområdet.
Förhoppningen är att lokalerna, som kan stå klara redan om ett år, ska locka unga formgivare att starta egna företag. Vidéum har köpt marken från Växjö kommun för drygt 2 miljoner kronor och enligt den detaljplan som tagits fram för området ska det också byggas en resturang och dessutom olika studieutrymmen, som universitetet kan dra nytta av. - Hantverksbyn ska fungera som ett komplement till det högteknologiska området, det så kallade Science Park, som finns idag, säger Mats Kollind, fastighetschef på Vidéum. I hantverksbyn kan unga designers och formgivare förhoppningsvis hitta en kreativ miljö att jobba i.