Sjukvården dyrast i Norrland

Det är de norrländska landstingen som betalar mest för att ge sin invånare vård. Västerbottens läns landsting kommer på sjätte plats i landet när vårdkostnaderna per invånare jämförs.
I Västernorrland är sjukvården dyrast i landet om man ser till kostnad per invånare. 20 procent dyrare än i billigaste landstinget som är Halland. Västerbotten kommer på sjätte plats. Här kostade sjukvården 14 715 kronor per invånare 2002. Det är nästan 800 mindre än i dyraste landsting, men nästan 2.000 mer än billigaste. Alla landsting i Norrland har högre kostnader per invånare än riksgenomsnittet. Förklaringar som ges av tidningen Landstingsvärlden är att Norrland har en befolkningsstruktur med många äldre, ett sämre hälsoläge, och att det är dyrt att driva sjukvård i glesbygd. 2001 var det Norrbotten som hade den dyraste vården per invånare. Men där har man haft ett omfattande besparingsprogram som sänkt kostnaderna med 600 kronor per invånare. Så nu hamnar Norrbotten på andra plats. Trea kommer Gotland, fyra Blekinge, femma Stockholm och sexa Västerbotten. Största neddragningen har landstinget i Värmland gjort. De har sparat 1 100 kronor per invånare på ett år. Största fördyringarna har skett i Stockholm, på Gotland där antalet anställda ökat med ett par procent. I snitt blev vården 644 kronor dyrare per invånare 2002 jämfört med 2001, nära hälften av det är allmänna prisökningar.