p3 nyheter

Domare inte jäviga - får döma TPB

De två hovrättsdomare som anklagats för jäv inför nästa Pirate Bay-rättegång kommer att få döma. Det har Svea hovrätt bestämt. Men advokat Per E Samuelson kommer att överklaga.


 säger hovrättsrådet Bertil Ahnborg.

Turerna kring Pirate Bay-rättegången:


Den ena domaren, hovrättslagmannen Kristina Boutz, är med i Svensk förening för industriell upphovsrätt, SFIR. Den andra domaren, hovrättsrådet Ulrika Ihrfeldt, har varit medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt, SFU.

Ville ha bort domarna
Organisationerna arbetar för en starkare upphovsrätt. Två av de åtalade i Pirate Bay-målet tycker att domarna borde plockas bort i från hovrättsförhandlingarna på grund av detta, men hovrätten håller inte med, och motiverar det så här:

"Ordföranden i målet är medlem i Svenska Föreningen för Industriellt rättsskydd, SFIR. Denna förening har bl.a. till syfte att främja och utveckla det industriella rättsskyddet genom informations- och policyverksamhet. Föreningen är en aktiv debattör och aktör i upphovsrättsliga frågor. Föreningen får uppfattas som en förening som i första hand ser till olika rättighetshavares intressen, dvs. intressen som skyddas av rättsordningen. Att en domare genom medlemskap i en sådan förening ställer sig bakom dessa principer kan inte utgöra jäv enligt hovrättens mening.

En av domarna, referenten i målet, har tidigare varit medlem i Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU. Föreningen har till syfte att mer allmänt främja kunskapen och informera om upphovsrätten. Ett tidigare medlemskap i en sådan förening kan enligt hovrättens mening inte heller utgöra jäv."

Samma som i tingsrätten
Det är samma organisationer som tingsrättsdomaren är med i, och han bedömdes inte heller vara jävig.

Advokat Per E Samuelson, som försvarar en av Pirate Bay-männen, Carl Lundström, är inte särskilt förvånad över beslutet:

– Men det hindrar inte min klient att ge mig instruktioner att gå vidare, och det hindrar inte mig från att hålla fast vid min juridiska analys – att det är olämpligt att en domare ur den åtalades synpunkt har den här intressegemenskapen med den ena parten i målet.

Per E Samuelson kommer att överklaga till Högsta domstolen för att försöka byta ut domarna.

– Jag tycker det är synd att man gör på det här sättet för det finns ju uppenbarligen så många domare på hovrätten som inte är med i sådana här organisationer. Jag förstår inte varför man envisas med att välja sådana domare som de åtalade inte har förtroende för, även om man kanske har rätt juridiskt.

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se