Dyrare att gå till familjerådgivningen i Stockholm

Avgiften för samtal hos Familjerådgivningen i Stockholms stad kommer att höjas nästa år från 175 kronor till 250 kronor per samtal. Det är en del i socialtjänstnämndens budgetförslag för 2004. Höjningen av avgiften förklaras med att det ska bli förbättringar inom familjerådgivningen och att det därför behövs mer pengar.