Missnöje med Sotenäs kommuns bryggor

Svenska kryssarklubben har härsknat till och skickat ett brev till Sotenäs kommun där de klagar på förhållandena i Smögens hamn.
Bland annat är de missnöjda med bryggorna som är trasiga vilket gör att det är svårt att lägga till. Eluttagen är överhängda och kan inte användas. Ordförande i Svenska Kryssarklubben avlsutar brevet till Sotenäs kommun med att det är mycket bättre i Hunnebostrand och Skärhamn dit många seglare väljer att åka istället för till Smögen.