Psykiatrin i Blekinge näst dyrast

Psykvården i Blekinge är näst dyrast i landet, det visar siffror från Landstingsförbundet. Under 2002 kostade psykvården drygt 1700 kronor per innevånare i länet och det är nära 700 kronor mer än kostnaderna för landstinget i Halland.
Siffrorna från landstingsförbundet visar att det bara är landstinget i Stockholm som har högre kostnader för psykiartrivården. I Blekinge kostade psykiatrivården under förra året drygt 1700 kronor per innevånare, och det är en ökning med nära 150 kronor jämfört med 2001. Trots dom höga kostnaderna kan psykiatrichefen Gilda Johansson inte hitta något negativt i siffrorna, utan hon anser att man i Blekinge får bra vård för pengarna.