Karlskronafabrik berörs inte

Svenska Flextronics gör en förlust på 2,6 miljarder kronor för räkenskapsåret 2002/2003. Men miljardförlusten kommer enligt företagsledningen inte att påverka verksamheten i Karlskrona.
Lars Pettersson, som är platschef på Flextronics i Karlskrona, säger sig inte ha fått några signaler om förändringar av verksamheten i Karlskrona på grund av den miljardförlust som Svenska Flextronics gör för räkenskapsåret 2002/2003. Bokslutet visar en förlust på totalt 2,6 miljarder kronor och att det egna kapitalet är negativt. Moderbolaget Flextronics International i Singapore har tvingats skjuta till 2,3 miljarder kronor för att det svenska dotterbolaget ska överleva. Enligt företagsledningen är orsaken till det usla resultatet att Flextronics dels har många telekomkunder dels att de personalnedskärningar bolaget tvingats göra kostat mycket pengar. Det svaga ekonomiska resultatet kom inte som någon överraskning för facket i Karlskrona. Metallklubbens Veikko Pirrkalainen säger att resultatet är nedslående men han tror inte på några drastiska förändringar i Karlskrona. En uppfattning som delas av platschef Lars Pettersson.