Skärpta hygienrutiner inom vården i Stockholm

Tidigare på torsdagen fick landstinget i Stockholm hård kritik från Socialstyrelsen för att man inte gjorde tillräckligt för att stoppa spridningen av de farliga bakterier som antibiotika inte biter på. Men landstingsledningen tycker kritiken är orättvis.
– Vi har tillsatt mer resurser, vi har ett bra uppåt i den politiska ledningen och vi har starkt intensifierat arbetet med problemet, säger Göran Stiernstet biträdande landstingsdirektör för Stockholms läns landsting. Vad har ni konkret gjort med de extra resurserna? – Vi har skärpt tonen när det gäller hygienrutinerna, förut stod det väldigt mycket bör nu står det skall. Vi följer upp att hygienrutinerna följs och när de inte följs går vi in med konkreta åtgärder och kräver av de ställena att de skärper tonen, det vill säga att kontrollen av efterlevnaden har ökat. Tar åt sig av kritiken Men Göran Stiernstedt tar till viss del åt sig kritiken från Socialstyrelsen. Hans uppfattning är att de insatser som nu görs borde kommit igång redan tidigare, för tre år sedan då spridningen av stafylokockbakterierna som var motståndskraftiga mot antibiotika uppmärksammades. Tvättar rikligt med sprit På infektionskliniken på Karolinska Sjukhuset arbetar sjuksköterskan Björn Lindgren. Här tar man emot de patienter som drabbas av de farliga stafylokockerna arbetar mycket med hygienen. – Man tar rikligt med sprit och tvättar tummar, fingrar och även underarmar. Det rinner nästan sprit om händerna på mig och det ska avdunsta. Barriärvård hindrar bakterier Minst en minut tar det innan spriten på Björns händer torkat och han kan gå in till patienten bredvid. Det kallas för barriärvård då hygienen hindrar bakterier att ta sig från en patient till en annan. Stressad personal tar sig inte tid Han tror att vårdpersonalen mycket väl förstår informationsbladen från ledningen om att hygienen är viktig men att det ändå kan vara svårt för personal på avdelningar med till exempel stor överbeläggning. – Är man tillräckligt stressad klarar man helt enkelt inte av att ta sig den tiden det tar att upprätthålla en god barriärvård, för det tar tid, säger Björn Lindgren. Hoppas på bättre medventenhet Björn Lindgren hoppas att medvetenheten om hygienen blir bättre på alla vårdavdelningar för de patienter som drabbas av de motståndskraftiga bakterierna mår dåligt av flera skäl. – De har i många fal blivit tillförda en bakterie från personal eller andra patienter och de känner sig kränkta, övrig personal är rädda för de här patienterna.
Hanna Holmqvist hanna.holmqvist@sr.se
Sara Hägg sara.hägg@sr.se