E-böcker lånas ut på biblioteket

Från och med torsdag så kan man låna så kallade e-böcker, som man kan läsa på en dator, på Växjö Stadsbibliotek.
Med lånekort och en programvara laddar man hem boken från bibliotekets hemsida, och man har sedan 28 dagar på sig att läsa boken innan den raderas från datorn. 300 boktitlar kommer biblioteket att erbjuda.