Schyman: Jag var medveten om fler felaktigheter

Gudrun Schyman säger att hon var medveten om att det fanns felaktigheter även i deklarationer från tidigare år. Hon säger att det beror på att hon haft samma medhjälpare när hon deklarerat och samma bristande rutiner.
– Ja, just det. Det är samma fel i dem som det har varit i den deklarationen som ekobrottsmyndigheten har haft och det beror på att det har gått till på precis samma sätt. Det har jag också förstått och därför varit angelägen om att det ska rättas till, säger Gudrun Schyman. Hur har det gått till när du har tänkt på samma sätt från år till år? – Ja, jag har haft samma rutiner och de har ju inte varit bra. Jag har haft samma medhjälpare och jag borde ju ha sett över rutinerna. Det har gått bra tidigare år och så har du gjort likadant då nästa år? – Jag har ju inte gjort deklarationerna själv utan jag har ju haft hjälp med det där. Då har det legat samma rutiner sedan det året då jag lämnade ifrån mig det där. Skattechefen i Simrishamn säger att han överväger att lämna över dina deklarationer från tidigare år till åklagaren? – Det rör inte den typen av belopp. Han säger att det är omfattande belopp? – Ja, men det finns ju gränser för när man lämnar över sådant här till ekobrottsmyndigheten och de här beloppen är ju inte i närheten utav de gränserna, säger Gudrun Schyman.
Margit Silberstein margit.silberstein@sr.se