Lo- ordföranden tar avdelningar i örat

LO:s ordförande i Jönköpings län Göte Wahlström tycker det är beklagligt att LO:s avdelningar inte nappade på Försäkringskassans erbjudande i våras när man bjöd in till en informationsträff om vad pappaledighet betyder för jämställdheten.
Enligt Försäkringskassan är det tydligt att kvinnor lättare skulle få jobb, vidareutbildning och högre löner om männen tog ut de dagar som är avsedda för dom i föräldraförsäkringen men trots detta var alltså intresset svagt bland avdelningarna. Inte en enda av LO:s 60-tal avdelningar i länet tog chansen när Försäkringskassan i februari skickade ut en inbjudan till en informationsträff. Först efter påstötningar från Försäkringskassan har nu ett antal träffar bokats in. Göte Wahlström lovar nu att ta tag i frågan och det kommer han att göra redan på månad vid en träff med Försäkringskassan.