Landstingsbesparingarna överklagas

Tre politiker från Motala vänder sig nu till länsrätten i Östergötland och överklagar besluten i landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden om besparingarna inom vården.
De tre politikerna anser att förändringarna av den östgötska sjukvården är av sådan vikt att det strider mot kommunalagen att fatta besluten i lägre instanser än landstingsfullmäktige. De kräver nu att länsrätten upphäver de fattade besluten.