20 vårdplatser försvinner i Bäckefors

Vårdavdelningen vid Dalslands sjukhus i Bäckefors med 20 vårdplatser försvinner nästa år. Det är en av de åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal har fattat beslut om idag. Patienterna flyttas till Uddevalla sjukhus och NÄL i stället och besparingen beräknas bli 15 miljoner, varav 10 miljoner nästa år.
Allt som allt ska 120 miljoner bort i NU-sjukvården nästa år, så förutom nedläggning av slutenvården på Dalslands sjukhus, finns också andra åtgärder i hälso- och sjukvårdsnämndernas beslut idag. Jourverksamheten i Strömstad halveras, när enbart primärvården kommer att ha jourverksamhet där. NU-sjukvården ska minska kostnaderna med 42 miljoner genom effektiviseringar av olika slag, vad är ännu okänt. Och så räknar politikerna med att spara cirka 20 miljoner på den prioriteringslista som vi berättade om igår, med åkommor som patienten själv kommer att få bekosta i fortsättningen, som kosmetiska operationer, steriliseringar, lindriga prostatabesvär och annat.