Synskadade vill resa fritt

Arga synskadade demonstrerade idag utanför Näringsdepartementet i Stockholm. Anledningen är missnöje med att färdtjänstutredningen inte föreslår att synskadade ska ha fri färdtjänst.
Det var halv ett idag som arga synskadade band fast sig utanför Näringsdepartementet för att visa sitt missnöje över färdtjänstutredningens innehåll. Det förbundet upprörs över att utredningen föreslår att kommunerna själva ska få bestämma hur mycket synskadade ska få resa. Idag varierar det här mellan olika kommuner i landet. Synskadades Riksförbund vill att det i den nya färdtjänstlagen ska slås fast att blinda ska få färdtjänst när de vill och hur mycket de vill. Kenneth Jägsander från Eksjö, som är vice ordförande i förbundet, säger till Rdaio Jönköping att det finns risk att antalet resor begränsas om kommunerna behöver spara och att det för det synskadade kan liknas vid husarrest.