Kommuner vill slippa strandskyddslagen

Flera kommuner och skogsbolag har gått samman runt frågan om strandskydd. De vill att det ska bli enklare att bygga nytt nära vatten och slippa strandskyddslagen. Just nu skickar de brev som en budkavle till fler kommuner och bolag för att få många namn som de sedan kan presentera för regeringen. Målet är att ändra lagen om strandskydd.