Storsatsning föreslås i Östervåla

Vid Centralskolan i Östervåla kan få ett nytt bibliotek med med elevcafeteria och grupprum för skolans räkning, om ett nuytt förslag går igenom.
Skolan och förskolan föreslås få en upprustning av sina lokaler, samtidigt som det nuvarande biblioteket vid torget skulle bli ett servicecentrum med försäkringskassa, arbetsförmedling, polis och viss kommunal service. - Jag ser det som en nödvändighet att man försöker samla ihop servicen för medborgarna i både norr och söder, säger skolchefen Kennet Westgård som är en av idé-makarna bakom förslaget. - Dessutom skulle det bli ett lyft för i eleverna i Östervåla! Hela processen ska vara genomförd 2007 till en kostnad av 60 till 80 miljoner kronor.