TV-tittande försämrar amerikaners läskunnighet

Barn som tittar mycket på tv är betydligt sämre på att läsa än andra barn. Det uppger det amerikanska forskningsinstitutet Kaiser Family Foundation.
Amerikanska barn upp till sex år sitter i genomsnitt två timmar om dagen framför bild- och tv-skärmar. Det är lika mycket tid som de tillbringar med att leka utomhus. Men barnen ägnar bara drygt en halvtimme om dagen åt att läsa eller höra någon vuxen läsa. Det är oroande för läsförmågan, anser forskarna.