Femprocentiga lönelyft för landshövdingarna

Landets landshövdingar har fått lönelyft på mellan 4,6 och fem procent och det är ungefär samma höjning som generaldirektörerna fick i genomsnitt.
Också landshövdingarnas löner bestäms av regeringen. Efter höjningen tjänar landshövdingarna i storstadslänen och i Norrbotten och Västernorrland 68.000 kronor i månaden - de övriga får 63.000. Skillnaderna i löner och påslag är mycket större bland generaldirektörerna där till exempel AMS-chefen fick ett påslag på hela 15 procent.