Senaten kräver Irak-dokument av Vita huset

Underrättelseutskottet i den amerikanska senaten skärper tonen för att få reda på vad USAs styrande egentligen visste om Iraks massförstörelsevapen innan kriget mot Irak inleddes.
Utskottet har satt en tidsgräns till lunchtid under fredagen då Vita huset, utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och underrättelsetjänsten CIA måste lämna över dokument som handlar om vad USA egentligen visste om Iraks vapenprogram. Senatsutskottet som i detalj försöker kartlägga vad som låg bakom beslutet att anfalla Irak har upprepade gånger försökt få ut de här dokumenten om Irak utan att lyckas.