Arkitekturmuseet visar infrastruktur

Infrastruktur. Det låter kanske tråkigt, men är nödvändigt för att vårt moderna samhälle ska fungera. Tänk dig en stad utan till exempel vägar och järnvägar! Det är en omöjlighet.

Nyligen öppnade utställningen BanaVäg, om just detta, på Arkitekturmuseet i Stockholm.

Karin Åberg Waern är intendent på Arkitekturmuseet och är en av de som skapat utställningen. Och det är många olika delar som ska vägas samman när man bygger infrastruktur.

– Det är väldigt många aspekter som behöver vägas samman, helt enkelt. Inte minst det hållbara samhället när man talar ur ett ekonomiskt perspektiv. Det handlar också till exempel om hur man kan förstora regioner och hur man kan göra det möjligt för människor att pendla till arbetsplatser utan att det blir helt hopplöst i vardagslivet. Och det gäller att få till de processerna på ett bra sätt, där man tar hänsyn till både miljö, till naturvärden, till kulturhistoriska värden, och också till människors demokratiska inlägg i det hela. Att man kan vara med och påverka, säger Karin Åberg Waern.

På pressvisningen är utställningen inte riktigt färdig än. Det sågas och borras i de tre utställningsrummen för att det ska bli klart till vernissagen. Och byggljuden passar ganska bra till det som ställs ut. Aktuella, pågående, infrastrukturprojekt över hela landet, som visas med hjälp av fotografier, kartor, texter, filmer och modeller, i en miljö som skapats av en scenograf.

Arkitekturmuseet fokuserar på landburen infrastruktur, det vill säga väg- och spårtrafik. Och det hela är också ett samarbete med just Vägverket och Banverket.

Till exempel visas ombyggnaden av Malmbanan, tågbanan som är så viktig för gruvindustrin i Kiruna. E6:an i Västsverige, där särskild omsorg krävts vid dragningen av vägen kring världsarvsområdet med hällristningarna i Tanum, och ett annorlunda samarbete mellan kommunerna Linköping och Norrköping, där man gemensamt arbetar med infrastrukturen för att stärka regionen.

Och självklart finns också det kanske mest aktuella och mest omtalade infrastrukturprojektet, Förbifart Stockholm, med i utställningen. Ett projekt som beräknas kosta 27 miljarder kronor att genomföra, och som innebär att en två mil lång trafikled ska gå väster om Stockholm, för att binda samman regionens södra och norra delar.

– Det är ju ett väldigt omdiskuterat projekt, och det är mitt i processen nu. Man har ju diskuterat det i tio år, och man är fortfarande inte framme vid beslut. Det här med infrastruktur är ju svåra och långa och dyrbara processer, samtidigt som alla vill få ut bästa samhällsnytta utav dem. Och något om hur de här processerna går till, och hur god kvalitet, framför allt när det gäller gestaltning, är ett hållbart perspektiv, är ju någonting som vi vill berätta, säger Karin Åberg Waern.

I utställningen ställs vad man kallar "sju svåra frågor", om infrastrukturarbetets utmaningar. Till exempel "Hur påverkar spår och vägar landskap och stadsmiljöer?", "Hur kan attraktiva områden skyddas när man bygger vägar och spår?", och "Vem vill färdas under jord?".

Karin Åberg Waern hoppas att besökaren efter att ha sett utställningen ska känna att han eller hon fått en större kunskap om dessa stora projekt som planeras och utvecklas idag, men som kommer ha betydelse för generationer framöver.

– Jag vill att besökaren ska förstå något av sambanden mellan hur infrastrukturen ser ut och hur våra städer växer och utvecklas. Och gärna också känna sig lite mer informerad så att man kan våga ställa frågor och våga framföra sina synpunkter om olika infrastrukturprojekt, säger Karin Åberg Waern.

Utställningen BanaVäg på Arkitekturmuseet i Stockholm pågår till och med den 6 januari 2010.

Reporter: Ingrid Forsberg

Publicerat 2009-10-07