Kritik mot väg genom bostadsområde

Förslaget om att bygga en ny väg genom bostadsområdet Nygård i Köping får kritik från flera håll. Det står att läsa i de synpunkter som kommit in till stadsarkitektkontoret efter att förslaget varit ute på remiss.
Enligt förslaget ska en väg byggas för att dela upp området och göra det mindre storskaligt. Men det är planer som bland annat Hyresgästföreningen, som svarat på remissen, är negativ till, men även flera kommunala instanser är tveksamma. Redan tidigare har en namnlista med nära 100 namn lämnats in till kommunen i protest mot planerna på en väg genom Nygårdsområdet. Nu har den så kallade detaljplanen för området varit ute på remiss, där olika berörda parter kan lämna sina synpunkter. De svar som Hyresgästföreningen har fått in från hyresgäster har, alla utom ett, varit negativa till vägbygget. Några hyresgäster har skrivit egna svar till stadsarkitektkontoret, där de kritiserar planerna. Det gör också personalen på ädreboendet Rosendal som skriver att de inte vill ha någon väg precis intill huset. Flera svar, bland annat från Vägverket, länsstyrelsen och polisen, är neutrala, utan direkta synpunkter på förslaget, men flera kommunala instanser är tveksamma. Bland annat ser miljönämnden problem med mer buller och avgaser, och minskad trafiksäkerhet främst för skolbarn. Också skolnämnden tar upp de problemen, och pekar på oro på Skogsbrynsskolan och två förskolor i området. Tekniska kontoret menar att gatan skulle motverka sitt syfte och skapa en barriär genom området, och påpepekar att gator normalt byggs för att de behövs för trafikens skull, och inte för att dela upp ett område. I mitten av november ska byggnadsnämnden i Köping ta ställning till förslaget om en väg genom Nygård.