Ensamma mamman har allt mindre med pengar

Ensamstående föräldrar få allt mindre med pengar över när skatt och bostadskostnader är betalda, medan endsamstående utan barn fått allt mer pengar över. Det visar en undersökning Statistiska centralbyrån gjort.
Under en sjuårsperiod har ensamstående föräldrar i hyresrätt med ett barn fått ett minskat köputrymme med 810 kronor i månaden. Ensamstående utan barn har under samma period fått 4 100 kronor mer att handla för. Det visar en SCB-undersökning som presenteras på Dagens Nyheters debattsida. Undersökningen, av den ekonomiska utvecklingen för olika samhällsgrupper under åren 1995 till 2002, visar att en allt större del av ensamföräldrarnas inkomster går till boendet. För ensamma föräldrar i hyresrätt har hyrans andel av inkomsten ökat från 23 till 28 procent. Att boendet tar en stor andel av inkomsten är inget ovanligt men med tanke på att det rör sig om hushåll med små marginaler blir ekonomin trots allt ansträngd. I andra typer av hushåll har däremot boendekostnadens andel av inkomsten sjunkit mellan 1995 och 2002. Halveringen av bostadsbidragen i mitten på 90-talet har fått konsekvenser för ensamföräldrarna. Bostadsbidragen har inte heller räknats upp i takt med inflationen. Men de försämrade bostadsbidragen är inte enda orsaken till att de ensamstående föräldrarna fått det sämre. Underhållsstödet eller bidragsförskottet på 1 173 kronor i månaden har varit i princip det samma under de senaste 20 åren. Med tanke på inflationen innebär det en rejäl standardsänkning, skriver bland andra Per-Olof Forsblom, ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer, på DN-debatt. Drygt 400 000 barn är folkbokförda i 200 000 hushåll med ensamföräldrar.