Sämre vård av odlingslandskap

Sänkt stöd till bönder kan ge igenväxta åkrar, det befarar Länsstyrelsen i sörmland.
Det kuturvårdsstöd som lantbrukare i Sörmland kan söka för att underhålla gamla mijöer på sina gårdar har halverats. Och det är synd att ersättningen blivit lägre, säger Camilla Andersson stödansvarig för natur och kulturmiljöstödet inom Eu:s jordbruksprogram på länsstyrelsen i sörmland. Hon menar att stödet fungerat bra och att det gjort att man sluppit igenväxta områden, och att stödet gjort att markägare försökt underhålla och bevara odlingslandskapet.