Kulturen protesterar mot besparingar trots löften

Kulturinstitutionerna i länet har gått samman i ett upprop för att förhindra en minskning av bidragen från regionförbundet då landstinget måste spara.
Detta gör de trots att regionförbundets ordförande i kulturberedningen, Karin Helmersson, sagt att kulturinstutionerna inte kommer att drabbas. Men enligt Maria Malmlöf, chef för Kalmar läns museeum, kan man inte tro på löftet till hundra procent innan ett beslut är taget. Uppropet syfter därför till att politikerna ska få upp ögonen för kulurinstitutionernas ansträngd ekonomi och det inte går att spara mer.