Ljungbyläkare missade lungcancer

En läkare på Ljungby lasarett kritiseras av Socialstyrelsen efter en behandling av en kvinna som drabbats av lungcancer.
Den kvinnliga patientens diagnos fördröjdes tre månader - trots att röntgensvaret visade att det kunde röra sig om lungcancer. Kvinnan överlevde, men fördröjningen kan ha påverkat sjukdomsförloppet enligt Socialstyrelsen som anser att läkaren brustit i sin yrkesutövning. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska nu ta ställning till eventuella diciplinära påföljder.