Otrygga tunnlar ska bli säkrare

För att öka säkerheten i centrala Örebro målas nu flera gångtunnlar om i vitt.

En är Vasatunneln, där Siewert Antonsson och hans kollegor från Örebro klottersanering står mitt i cykelbanan och rollar tunneltaket.

Målarsatsningen är ett resultat av flera trygghetsvandringar som gjorts i de centrala delarna av Örebro. Politiker och tjänstemän har tittat på hur man kan beskära, belysa, bygga och måla bort mörka och otrygga platser och göra dem säkrare.