Bättre färdtjänst föreslår utredare

Utvidgad rätt till ledsagare i samband med färdtjänstresor. Mer hänsyn till individuella behov. Rätt för barn att ha färdtjänst. Det här är huvuddragen i slutbetänkandet från färdtjänstutredningen, som överlämnats till statsrådet Ulrica Messing. Men kommunerna ska fortfarande kunna begränsa antalet resor för handikappade.
Utredare är Anders Engdahl, före detta kanslichef i trafikutskottet, och han trycker på att kvaliteten inom färdtjänsten i sin helhet måste bli bättre. Den handikappade ska kunna få stöd av en ledsagare, inte bara under själva resan utan även i samband med den. En eller flera medresenärer ska kunna vara med i bilen om det "kan betraktas som skäligt". Den handikappade bör även erbjudas möjlighet att ställa upp speciella villkor, som bärhjälp, en särskild förare eller sanerade fordon. Dessutom ska barnens bättre tas tillvara i samband med färdtjänsten. Däremot vill Anders Engdahl inte ändra på det mycket kritiserade faktum att kommunerna tillåts begränsa antalet färdtjänstresor och bestämma på vilka tider resandet får ske. "Oacceptabelt" Redan innan utredningen nådde Ulrica Messing utbröt protester bland de handikappade. Arga representanter för Synskadades riksförbund kedjade vid middagstid fast sig utanför näringsdepartementet på Jakobsgatan i Stockholm. Parollen var att färdtjänstutredningen tvingar de synskadade i husarrest och att utredningen i sin helhet är "oacceptabel". Det de synskadade främst vänder sig emot är att kommunerna tillåts begränsa antalet resor. - Vad skulle hända om samhället införde regler som begränsade icke funktionshindrades möjligheter enbart till ett visst antal resor i månaden? undrar de synskadade retoriskt. Flera bra förslag Däremot tycker Synskadades riksförbund precis som Handikappf örbunden att det är på tiden att även barn får färdtjänst och att rätten till ledsagare utvidgas. "Dagens färdtjänstutredning lägger flera bra förslag", skriver Berndt Nilsson, ordförande i Handikappförbundens samarbetsorgan i ett pressmeddelande. Även han är mycket kritisk till kommunernas rätt att begränsa antalet färdtjänstresor: "Att personer med funktionshinder inte ska kunna resa lika mycket och lika ofta som övriga resenärer är en diskriminerande handling som inte är förenlig med svensk handikappolitik." Tätt samarbete Anders Engdahl säger till TT att han har full förståelse för handikapporganisationernas reaktion. - Under utredningens gång har vi samarbetat tätt och varit överens på alla punkter utom just kommunernas rätt att begränsa antalet resor. - Men i dagens pressade läge anser jag inte det är försvarbart att kommuner med dålig ekonomi tvingas dra på sig ännu fler kostnader. Ulrica Messing säger i en kommentar att hon tycker det är särskilt glädjande att utredningen trycker på barnens rätt till färdtjänst. - Det är viktigt att vi noga funderar över hur vi kan utveckla färdtjänsten så att den bättre svarar upp mot den enskildes behov, säger hon. Lotta Welinder/TT