Moderatledare anklagar Karlskronahem för fiffel

Moderate gruppledaren K-G Svensson i Karlskrona misstänker det kommunala bostadbolaget Karlskronahem för fiffel.
I sitt veckobrev skriver moderatledaren att han nyligen räddat kommunstyrelsen från att bli grundlurade eftersom K-G Svensson inte tror att Karlskronahem redovisat alla siffror korrekt när det gäller utgifter för bolaget. Moderatledaren misstänker att Karlskronahem försöker frisera sina driftskostnader för att det inte ska verka fördelaktigt att sälja ut vissa av bolagets fastigheter. K-G Svensson begär nu att det ska genomföras en ordentlig granskning av Karlskronahems finanser.