Länsstyrelsen kritiseras

Länsstyrelsen på Gotland har överskridit sin kreditram flera gånger under år 2000.
Det är Regeringen som bestämmer hur stor ramen ska vara, och Regeringen beviljade också en utökning av ramen till 5,8 miljoner kronor under fjolåret. Men trots det räckte den inte till. Som mest har Länsstyrelsen utnyttjat krediten med 6,7 miljoner kronor. En orsak är att EU-medlen till vissa Skogvårdsprojekt kommer långt i efterhand. Det framgår av revisorernas granskning av Länsstyrelsens årsredovisning för år 2000.