Paff opposition stoppade beslut

Det blev inget beslut om höjda färdtjänsttaxor i kommunfullmäktige i Västerås i går, och det var till oppositionens stora förvåning - och glädje.
Oppositionen, som röstade för att förslaget om höjda taxor skulle återremitteras, hade helt enkelt räknat fel på hur många de var. Både de och handikapporganisationerna som protesterat mot förslaget, blev positivt överraskade när deras samlade röster räckte för att skicka förslaget om taxorna på återremiss, skriver VLT.