Skolverket: Skynda på utredning om muslimsk skola

Skolverket håller fast vid och stärker till och med sin uppfattning att muslimska friskolan El Dagve inte får fortsätta sin verksamhet.
Skolans ansvariga har överklagat Skolverkets beslut att dra in tillståndet. Ord står mot ord i flera frågor, bland annat om hur många elever som egentligen går på skolan. Skolverket skriver i ett yttrande till länsrätten att El Dagveskolan fortfarande inte kunnat visa att man kan bedriva skolverksamhet som lagen kräver, och skolverket vill nu att länsrätten skyndar på ärendet eftersom skolan får fortsätta så länge fallet utreds.