karlskrona

Unik professur till BTH

Lars Emmelin på Blekinge tekniska högskola har blivit utnämnd till professor för "utbildning om hållbarhet". Det är Unesco – FNs organ för vetenskap, utbildning och kultur – som står bakom den världsunika professuren.

Lars Emmelin säger i ett pressmeddelande att utnämningen kan ses som ett erkännande för Blekinge tekniska högskola och att det stärker högskolans varumärke.